กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มและน้ำมะนาวผงด้วยวิธีการพ่นฝอยแบบแช่เยือกแข็ง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม