» » » การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับหน่วยเร่งสร้างผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deep Tech Accelerator Fellowship Programme)

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับหน่วยเร่งสร้างผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deep Tech Accelerator Fellowship Programme)

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับหน่วยเร่งสร้างผู้ประกอบการที่ใช้องค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deep Tech Accelerator Fellowship Programme)

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการการสนับสนุนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรตลอดจนความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถนำศักยภาพในด้านการใช้ความรู้เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตอบสนองโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและภาคเอกชนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 สถานที่ True Digital Park และ Avani Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *