» » » » โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2565

โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2565

โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2565

 

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุมดมศึกษา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ระยะเวลาอันสั้น 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี ดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับการวางนโยบาย ตลอดจนการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการขอรับความคุ้มครอง การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักในการนำผลงานวิจัยที่ได้สร้างสรรค์มาขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *