ชื่อผลงาน : ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืช (Smart Irrigation for Crop Production)

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

สำนักวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบน้ำหยด (drip irrigation) เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานวิจัยพบว่าระบบน้ำหยดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิตในพืชหลายชนิด แต่การใช้ระบบน้ำหยดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทำได้อยากโดยเกษตรกรโดยเฉพาะการควบคุมความชื้นในดินให้เหมาะสมและไม่ให้มีการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นวัตกรรมนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor network) มาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจวัดความชื้นในดิน และนำเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาใช้ ในการควบคุมการให้น้ำสำหรับเกษตรกรที่ใช้ระบบน้ำหยดสำหรับการผลิตพืช

นวัตกรรมนี้สามารถควบคุมการให้น้ำได้ง่ายและแม่นยำตรงตามความต้องการน้ำของพืช ทำให้ประหยัดน้ำพร้อมทั้งเพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลผลิตพืช และประหยัดแรงงาน

  • Video

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *